Lainaesimerkit

Esimerkki tyypillisestä lainasta: lainasumma 600 €, laina-aika 4 kk, nimellinen vuosikorko 19,90 %, todellinen vuosikorko 27,92 %, luotosta aiheutuvat kustannukset 37,51 €, jolloin takaisinmaksettavaksi kokonaissummaksi muodostuu 637,51 €.

Taulukon laskelmat ovat suuntaa antavia. Tarkat tiedot maksueristä näet lainaehdoista.

Lainasumma Laina-aika Takaisinmaksettavaa Kulut yhteensä
100 € 4 kk 110 € 10 €
200 € 4 kk 215 € 15 €
300 € 4 kk 320,10 € 20,10 €
400 € 4 kk 425,13 € 25,13 €
500 € 4 kk 531,25 € 31,25 €
600 € 4 kk 637,50 € 37,50 €

Tarvitset enemmän kuin 600 € ?

Tutustu 100-3000 € virtuaaliseen Mastercard-luottokorttiin tai siirry suoraan hakemukseen ».

Tarvitset enemmän kuin 600 € ?

Tutustu 100-3000 € virtuaaliseen Mastercard-luottokorttiin

tai siirry suoraan hakemukseen ».

Esimerkki tyypillisestä lainasta: lainasumma 600 €, laina-aika 4 kk, nimellinen vuosikorko 19,90 %, todellinen vuosikorko 27,92 %, luotosta aiheutuvat kustannukset 37,51 €, jolloin takaisinmaksettavaksi kokonaissummaksi muodostuu 637,51 €.

Laskelmat ovat suuntaa antavia. Tarkat tiedot maksueristä näet lainaehdoista.

Laina Laina-aika Takaisin yhteensä Kulut yhteensä
100 € 4 kk 110 € 10 €
200 € 4 kk 215 € 15 €
300 € 4 kk 320,10 € 20,10 €
400 € 4 kk 425,13 € 25,13 €
500 € 4 kk 531,25 € 31,25 €
600 € 4 kk 637,50 € 37,50 €

Huom. luet vanhaa artikkelia. Artikkelissa olevat tiedot ei välttämättä ole enää ajantasalla.

Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä                    

GF Money Consumer Finance Oy
Y-tunnus: 2382033-5
Yliopistonkatu 26 B
20100 Turku
Puhelin: 09 427 05044
Sähköposti: asiakaspalvelu@gfmoney.fi

 1. Rekisterin nimi                     

GF Money Consumer Finance Oy:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus          

Rekisteriä käytetään GF Money Consumer Finance Oy:n lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietoja käsittelevät GF Money Consumer Finance Oy sekä Bisnode Finland Oy ja Instantor AB tiedon välittäjinä.

 1. Rekisterin tietosisältö         

Henkilötiedot

 • nimi
 • henkilötunnus ja sukupuoli
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • pankkiyhteystiedot
 • tulo- ja menotiedot
 • muut asiakkaan antamat tiedot

Henkilön asiointitiedot

 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja luottopäätöksistä
 • luoton myöntämistä varten saadut tiedot luottokelpoisuudesta Bisnode Finland Oy:ltä ja/tai Instantor AB:ltä
 • tiedot asiakkaalle lähetetyistä ilmoituksista
 • IP-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä GF Money Consumer Financeen
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet                    

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, GF Money Consumer Finance Oy:n tarkistamat tiedot (mm. Bisnode Finland Oy, Väestörekisterikeskus, Instantor AB, yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle                        

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta:

 • viranomaisia lakisääteisissä tapauksissa,
 • rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä,
 • kohdassa 8 kuvattuja markkinointitarkoituksia.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

 1. Markkinointi    

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja GF Money Consumer Finance Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole erikseen kieltänyt tietojen luovuttamista. GF Money Consumer Finance Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

 1. Tarkastusoikeus                 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@gfmoney.fi tai Yliopistonkatu 26 B, 20100 Turku.

 1. Korjaamisoikeus       

GF Money Consumer Finance Oy korjaa ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Virheellinen tieto korjataan sekä oma-aloitteisesti että rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tietojen korjaamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@gfmoney.fi tai Yliopistonkatu 26 B, 20100 Turku.

 1. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää GF Money Consumer Finance Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@gfmoney.fi tai Yliopistonkatu 26 B, 20100 Turku.

 1. Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. GF Money Consumer Finance Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

GF Money Consumer Finance Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että GF Money Consumer Finance Oy:n yhteistyökumppani voi tukea GF Money Consumer Finance Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan GF Money Consumer Finance Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, GF Money Consumer Finance Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

 1. Muutokset

GF Money Consumer Finance Oy voi muuttaa tätä rekisteriselostettaan. Muutoksesta ilmoitetaan GF Money Consumer Finance Oy:n internet-sivuilla.