Lainaesimerkit

Esimerkki lainan takaisinmaksusta: 200 euron lainan todellinen vuosikorko on 48,90%. Takaisinmaksettava summa on kokonaisuudessaan 275 euroa, täten luoton kokonaiskustannus on 75 euroa. Lainan takaisinmaksuaika on 12 kuukautta.

Lainasumma Laina-aika Takaisinmaksettavaa Kulut yhteensä
100 € 12 kk 137,50 € 37,50 €
200 € 12 kk 275 € 75 €
300 € 12 kk 412,50 € 112,50 €
400 € 12 kk 550 € 150 €

Esimerkki lainan takaisinmaksusta: 200 euron lainan todellinen vuosikorko on 48,90%. Takaisinmaksettava summa on kokonaisuudessaan 275 euroa, täten luoton kokonaiskustannus on 75 euroa. Lainan takaisinmaksuaika on 12 kuukautta.

Lainasumma Laina-aika Takaisinmaksettavaa Kulut yhteensä
100 € 12 kk 137,50 € 37,50 €
200 € 12 kk 275 € 75 €
300 € 12 kk 412,50 € 112,50 €
400 € 12 kk 550 € 150 €

Lainaehdot

Lataa PDF: Pikalainan yleiset sopimusehdot

Lataa PDF: Pikalainan vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

 

LAINASTON PIKALAINAN LAINAEHDOT JA YLEISET SOPIMUSEHDOT

Voimassa 1.11.2014 alkaen

Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5
Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla.

 

 1. Lainan myöntäminen

Pikalainan myöntää Lainasto Oy (jäljempänä luotonantaja). Kyseessä on kertaluotto. Pikalaina voidaan myöntää sellaiselle täysi-ikäiselle luonnolliselle ja oikeustoimikelpoiselle henkilölle, jolla on vakituinen osoite Suomessa ja suomalainen pankkitili. Henkilöllä ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä luottotietorekisterissä ja lisäksi hänen on täytettävä luotonantajan muut luotonantokriteerit. Rekisteröityessään palveluun lainanhakija antaa suostumuksensa henkilötietolain mukaiseen henkilöluottotietojensa tarkistukseen. Luotonantaja tarkistaa kaikkien hakijoiden luottokelpoisuuden ja hankkii tähän tarvittavat tiedot Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekistereistä. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään päätöksiä lainan hakijalle.

Lisäksi lainanhakija antaa suostumuksensa luotonantajalle kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta mahdollisesti saatavia lainanhakijaa koskevia tietoja, sekä luovuttaa lainanhakijaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän kautta muille luotonantajille.

Lainanhakija saa lainahakemuksensa perusteella tehdyn luottopäätöksen tiedokseen sähköisesti. Yhdessä nämä sopimusehdot ja luotonantajan hyväksymä luottohakemus muodostavat kuluttajaluottosopimuksen lainanhakijan (jäljempänä luotonsaaja) ja luotonantajan välille.

Myönnettävän pikalainan määrä on 100−400 euroa. Ensimmäisen lainan enimmäismäärä on 200 euroa ja toisen lainan 400 euroa. Luotonantaja voi myöntää myös haettua lainaa pienemmän luoton.

 

 1. Lainan hakeminen

Pikalaina on haettavissa joko verkkohakemuksella tai jollain muulla luotonantajan hyväksymällä tavalla. Lainanhakijan tulee sekä lukea että hyväksyä lainaehdot ennen hakemuksen lähettämistä. Luotonantaja käsittelee kaikki lainahakemukset aina luottamuksellisesti. Luotonantaja pidättää oikeuden tallentaa lainanhakijan IP-osoite tietokantaansa. Lainanhakija tunnistautuu lainapalveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan tai muulla luotonantajan hyväksymällä tavalla. Lainahakemuksia otetaan vastaan ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä ja luotonantajan lainapalvelun aukioloaikojen ulkopuolella jätetyt hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä palvelun aukioloaikoina.

 

 1. Lainan nostaminen

Luotonantajan hyväksyttyä lainahakemuksen, siirtyvät rahat luotonsaajan pankkitilille samana päivänä, mikäli hänellä on käytössään jokin seuraavien pankkien tileistä: Aktia, Nordea, Osuuspankki, POP-Pankki, S-Pankki, Säästöpankki tai Tapiola. Danske Bankin tileille rahat siirtyvät samana tai seuraavana pankkipäivänä. Muiden pankkiyhteyksien kohdalla rahojen siirtyminen luotonsaajan tilille kestää keskimäärin 1-2 pankkipäivää.

 

 1. Lainan korko, kustannukset ja takaisinmaksu

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan 30 % vuotuista korkoa avoimelle pääomalle siitä lähtien, kun luotto on siirretty luotonsaajan lainahakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille. Lainan todellinen vuosikorko on 48,90 % ja korko on laskettu kuluttajasuojalain mukaisesti myöntöhetkellä.

Lainan takaisinmaksuaika on 360 päivää ja laina-ajan katsotaan alkavan siitä hetkestä, kun laina on maksettu luotonsaajan tilille. Luotonsaaja maksaa lainan takaisin kuluttajaluottosopimuksessa mainittuna eräpäivänä ja mikäli eräpäivä ei osu pankkipäivälle, maksu voidaan suorittaa ensimmäisenä eräpäivän jälkeisenä pankkipäivänä. Mikäli luotonsaaja ei jostain syystä saa lainastaan laskua, on asiakkaan itse otettava yhteys luotonantajan asiakaspalveluun ja pyydettävä lasku uudelleen, eikä laskun puuttuminen oikeuta laskun maksamatta jättämiseen sovittuna eräpäivänä. Luotonsaaja voi halutessaan maksaa koko velkapääoman ennenaikaisesti.

Luoton takaisinmaksu tapahtuu erissä luottosopimuksen mukaisesti. Luotonantaja lähettää luotonsaajalle kaikista maksueristä yhteisen laskun. Maksuerä koostuu hinnaston mukaisesta toimitusmaksusta, korosta, avoimen pääoman lyhennyksestä ja mahdollisista muista palveluhinnaston mukaisista maksuista. Yksittäisen maksuerän suuruus määräytyy luottosopimuksessa määritellyn maksuaikataulun mukaan.

Luotonsaaja voi valita laskun toimitustavaksi joko sähköpostilaskun tai paperilaskun.

 

 1. Lainan takaisinmaksun viivästyminen

Mikäli luotonsaaja ei maksa lainaansa takaisin viimeistään sovittuun eräpäivään mennessä, on hän korkolain mukaisesti velvollinen maksamaan viivästyneelle takaisinmaksulle viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään saakka.

Maksun viivästyessä lähetetään maksumuistutuslasku, josta peritään lainmukaiset viivästyskulut. Jos saatava on maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen edelleen maksamatta, luotonantajalla on oikeus siirtää saatava ilman erillistä ilmoitusta ulkopuolisen perintäpalvelun hoidettavaksi. Perinnästä veloitetaan siitä aiheutuneet todelliset kustannukset.

 

 1. Takaisinmaksun laiminlyönnin rekisteröinti luottotietorekisteriin

Rekisterinpitäjällä on oikeus tallettaa luotonantajan ilmoittama lainan takaisinmaksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli

 1. luotonsaajan erääntynyt lainan takaisinmaksu on viivästynyt yli 60 vrk maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä,
 2. luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus vähintään 21 vrk sitten,
 3. maksukehotuksessa luotonsaajaa on muistutettu mahdollisesta maksuhäiriön rekisteröinnistä luottotietorekisteriin, ja
 4. maksun laiminlyönnin taustalla ei ole kuluttajansuojalain 7 luvun 16 § mukainen, luotonsaajasta riippumaton syy.

 

 1. Lainan ennenaikainen takaisinmaksu

Luotonsaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja.

Jos luotonsaaja maksaa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.

 

 1. Luoton poikkeukselliset erääntymisperusteet

Maksun laiminlyönti

Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos luotonsaaja laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä ja jos maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta. Erääntymisen edellytyksenä on lisäksi, että viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä taikka käsittää luotonantajan koko jäännössaatavan.

Luotto erääntyy kuitenkin maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta myös, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on edelleen määräävältä osin suorittamatta.

Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos

 1. luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin,
 2. luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen,
 3. luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin, tai
 4. oikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Erääntymisen voimaantulo

Jos viivästynyt määrä on maksamatta, luotto erääntyy neljän (4) viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle. Jos luotonsaaja maksaa edellä mainitun ajan kuluessa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa ilman erillistä ilmoitusta.

Sosiaalinen suorituseste

Luottoa ei kuitenkaan ole oikeus eräännyttää, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

 

 1. Sopimuksen siirto

Luotonantaja pidättää oikeuden tämän sopimuksen siirtämiseen kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

 

 1. Luotonsaajaa koskeva tiedonantovelvollisuus

Pikalainaa hakiessaan lainanhakija vakuuttaa, että kaikki hänen lainahakemuksessa ilmoittamansa tiedot ovat paikkansa pitäviä ja hän ottaa täyden vastuun luotonantajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja pidättää oikeuden varmistaa, että lainahakemukseen ilmoitettu puhelinnumero ja osoite ovat oikeat. Luotonsaaja on velvollinen ilmoittamaan luotonantajalle muuttuneista tiedoista. Lisäksi luotonantaja pidättää oikeuden virheellisistä tiedoista aiheutuvan selvitystyön laskuttamiseen hinnaston mukaisesti.

 

 1. Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruttaa tekemänsä kuluttajaluottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

Luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
Luotonsaajan yhteystiedot
Ilmoitus peruuttamisesta
Paikka ja päiväys

Peruuttamisilmoitus lähetetään osoitteeseen:

Lainasto Oy
Kristiinankatu 3 B
20100 Turku

Peruuttamisilmoitus voidaan lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lainasto.fi.

Peruuttamistapauksissa luotonsaajalla on velvollisuus maksaa luotonantajalle korvauksena luoton korko ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Luotonsaajan on palautettava luotonantajalta saamansa varat korkoineen viivytyksettä. Peruutus raukeaa, mikäli varoja ei palauteta 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle. Tarkemmat tiedot varojen palauttamiseksi on saatavilla luotonantajan asiakaspalvelusta.

 

 1. Ylivoimainen este

Luotonantaja ei vastaa ylivoimaisesta esteestä aiheutuvista vahingoista. Ylivoimaisiksi esteiksi voidaan katsoa sellaiset ennalta arvaamattomat seikat tai muutokset olosuhteissa, joihin luotonantajalla ei ole vaikutusmahdollisuuksia.

 

 1. Muutokset sopimusehtoihin

Luotonantaja pidättää oikeuden luottosopimuksen ehtojen muutoksiin ilman velvollisuutta ilmoittaa niistä etukäteen, mikäli mahdolliset muutokset eivät vähennä luotonsaajan oikeuksia eivätkä lisää luotonsaajan velvollisuuksia. Lisäksi lakimuutoksista tai viranomaisten päätöksistä johtuvat muutokset ovat mahdollisia.

 

 1. Tietosuoja

Luotonantajan keräämät tiedot tallennetaan luotonantajan ylläpitämään asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen sekä hoitamiseen. Luotonantaja pidättää oikeuden käyttää lainanhakijalta saatuja tietoja suoramarkkinoinnissaan (sis. sähköinen suoramainonta), ellei lainanhakija sitä nimenomaisesti kiellä.

 

 1. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottojen valvonnasta vastaavat kuluttaja-asiamies, Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.avi.fi sekä kilpailu- ja kuluttajavirasto www.kkv.fi.

 

 1. Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki

Mikäli tästä luottosopimuksesta aiheutuu sellaisia erimielisyyksiä, joita ei voida ratkaista sopimusosapuolten välisillä neuvotteluilla, luotonsaajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi:

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B PL 306
puh. 029 566 5200
kril@oikeus.fi
www.kuluttajariita.fi

Luottosopimusta koskevissa erimielisyyksissä kuluttajan kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan ennen kuluttajariitalautakuntaa, sillä kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Tästä sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä luotonsaajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Mikäli luotonsaajalla ei ole kotipaikkakuntaa Suomessa, ratkaistaan riita-asiat luotonantajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Tähän luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.