Lainaesimerkit

Esimerkki tyypillisestä lainasta: lainasumma 600 €, laina-aika 4 kk, nimellinen vuosikorko 19,90 %, todellinen vuosikorko 27,92 %, luotosta aiheutuvat kustannukset 37,51 €, jolloin takaisinmaksettavaksi kokonaissummaksi muodostuu 637,51 €.

Taulukon laskelmat ovat suuntaa antavia. Tarkat tiedot maksueristä näet lainaehdoista.

Lainasumma Laina-aika Takaisinmaksettavaa Kulut yhteensä
100 € 4 kk 110 € 10 €
200 € 4 kk 215 € 15 €
300 € 4 kk 320,10 € 20,10 €
400 € 4 kk 425,13 € 25,13 €
500 € 4 kk 531,25 € 31,25 €
600 € 4 kk 637,50 € 37,50 €

Tarvitset enemmän kuin 600 € ?

Tutustu 100-3000 € virtuaaliseen Mastercard-luottokorttiin tai siirry suoraan hakemukseen ».

Tarvitset enemmän kuin 600 € ?

Tutustu 100-3000 € virtuaaliseen Mastercard-luottokorttiin

tai siirry suoraan hakemukseen ».

Esimerkki tyypillisestä lainasta: lainasumma 600 €, laina-aika 4 kk, nimellinen vuosikorko 19,90 %, todellinen vuosikorko 27,92 %, luotosta aiheutuvat kustannukset 37,51 €, jolloin takaisinmaksettavaksi kokonaissummaksi muodostuu 637,51 €.

Laskelmat ovat suuntaa antavia. Tarkat tiedot maksueristä näet lainaehdoista.

Laina Laina-aika Takaisin yhteensä Kulut yhteensä
100 € 4 kk 110 € 10 €
200 € 4 kk 215 € 15 €
300 € 4 kk 320,10 € 20,10 €
400 € 4 kk 425,13 € 25,13 €
500 € 4 kk 531,25 € 31,25 €
600 € 4 kk 637,50 € 37,50 €

Huom. luet vanhaa artikkelia. Artikkelissa olevat tiedot ei välttämättä ole enää ajantasalla.

LainaehdotOld

Reissuvipin lainaehdot ja yleiset sopimusehdot

Luotonantaja: Lainasto Oy, Y-tunnus: 2382033-5
Luotonsaaja: Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla.

Lainan myöntäminen

Reissuvippi -luoton myöntää Lainasto Oy (jäljempänä luotonantaja). Vakuudellinen Reissuvippi voidaan myöntää sellaiselle luonnolliselle ja oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on täyttänyt 18 vuotta, jolla on vakituinen osoite Suomessa, jolla ei ole maksuhäiriömerkintöjä luottotietorekisterissä, jolla on suomalainen pankkitili ja joka täyttää luotonantajan muut luotonantokriteerit. Rekisteröityessään palveluun lainanhakija antaa suostumuksensa henkilötietolain mukaiseen henkilöluottotietojensa tarkistukseen. Luotonantaja tarkistaa kaikkien hakijoiden luottokelpoisuuden ja hankkii tähän tarvittavat tiedot Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekistereistä. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään päätöksiä lainan hakijalle ja voi myöntää myös haettua lainaa pienemmän luoton.

Lisäksi lainanhakija antaa suostumuksensa luotonantajalle kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta mahdollisesti saatavia lainanhakijaa koskevia tietoja, sekä luovuttaa lainanhakijaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän kautta muille luotonantajille.

Lainanhakija saa lainahakemuksensa perusteella tehdyn luottopäätöksen tiedokseen sähköisesti. Yhdessä nämä sopimusehdot ja luotonantajan hyväksymä luottohakemus muodostavat kuluttajaluottosopimuksen lainanhakijan (jäljempänä luotonsaaja) ja luotonantajan välille.

Myönnettävän Reissuvipin määrä on lainanhakijan valinnan mukaisesti 100€ – 1000€. Luotonsaajalta peritään luotonantajan myöntämän luoton määrään perustuva toimitusmaksu. Luottojen laina-aika on 30 – 90 vuorokautta ja luotonantaja tilittää myöntämänsä luoton kokonaisuudessaan luotonsaajan lainahakemuksessaan ilmoittamalle pankkitilille.

Lainatakaus

Kaikki Reissuvippi -luotot ovat vakuudellisia lainoja. Lainanhakija voi vapaavalinnaisesti joko hankkia lainalleen henkilötakauksen tai ostaa maksullisen takauksen White Venue Oü:ltä. White Venue Oü perii myymistään lainatakauksista takausprovision, joka on 22% haettavasta lainasummasta. Henkilötakauksessa henkilötakaajat sitoutuvat velkaan koko omaisuudellaan. Lainaa ei voida myöntää, mikäli lainanhakijalle ei ole joko henkilötakausta tai White Venue Oü:ltä hankittua lainatakausta. Takaukset ovat aina lainakohtaisia ja jokaiseen lainaan on hankittava vakuudet erikseen.  Luottosopimuksen allekirjoittanut sekä yhteisvastuullinen takaaja vastaavat yhteisvastuullisesti omasta ja toistensa puolesta Lainasto Oy:lle koko luoton pääomasta, korosta sekä muista sopimuksessa eritellyistä maksuista, kuluista ja palkkioista.

Lainan hakeminen

Reissuvippi on haettavissa joko verkkohakemuksella tai jollain muulla luotonantajan hyväksymällä tavalla. Lainanhakijan tulee sekä lukea että hyväksyä lainaehdot ennen hakemuksen lähettämistä. Luotonantaja käsittelee kaikki lainahakemukset aina luottamuksellisesti. Luotonantaja pidättää oikeuden tallentaa lainanhakijan IP-osoite tietokantaansa. Lainanhakija tunnistautuu lainapalveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan tai muulla luotonantajan hyväksymällä tavalla. Lainahakemuksia otetaan vastaan ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä ja luotonantajan lainapalvelun aukioloaikojen ulkopuolella jätetyt hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä palvelun aukioloaikoina.

Lainan nostaminen

Luotonantajan hyväksyttyä lainahakemuksen, siirtyvät rahat luotonsaajan pankkitilille samana päivänä, mikäli hänellä on käytössään jokin seuraavien pankkien tileistä: Osuuspankki, Nordea tai Tapiola. Danske Bankin tileille rahat siirtyvät samana tai seuraava päivänä. Muiden pankkiyhteyksien kohdalla rahojen siirtyminen luotonsaajan tilille kestää keskimäärin 1-2 pankkipäivää.

Lainan takaisinmaksu

Lainan takaisinmaksuaika on 30 – 90 vuorokautta ja laina-ajan katsotaan alkavan siitä hetkestä, kun laina on maksettu luotonsaajan tilille. Luotonsaaja maksaa lainan takaisin kuluttajaluottosopimuksessa mainittuna eräpäivänä ja mikäli eräpäivä ei osu pankkipäivälle, maksu voidaan suorittaa ensimmäisenä eräpäivän jälkeisenä pankkipäivänä. Lainan takaisinmaksuerä sisältää velkapääoman lisäksi lainakoron sekä mahdollisesti tilattujen maksullisten lisäpalveluiden muodostamat kulut. Luotonsaaja voi halutessaan vastaanottaa lainasta laskun joko postitse paperiversiona, tai sähköisesti e-laskuna tai sähköpostitse. Mikäli luotonsaaja ei jostain syystä saa lainastaan laskua, on asiakkaan itse otettava yhteys luotonantajan asiakaspalveluun ja pyydettävä lasku uudelleen, eikä laskun puuttuminen oikeuta laskun maksamatta jättämiseen sovittuna eräpäivänä. Luotonsaaja voi halutessaan maksaa koko velkapääoman ennenaikaisesti ilman lisäkustannuksia.

Lainan korko

Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuuden katsotaan alkavan siitä päivästä, kun luotonantaja on siirtänyt luottosumman luotonsaajan lainahakemuksessaan ilmoittamalle pankkitilille. Myönnetyn luoton takaisin maksamattomasta pääomasta peritään kuluttajaluottosopimuksen mukaista vuotuista korkoa 41,34 % ja luoton todellinen vuosikorko lasketaan kuluttajansuojalain mukaisesti. 30 vuorokauden takaisinmaksuajalla 100€ luotosta kertyy maksettavaa korkoa 3,39 € (todellinen vuosikorko 50%), 200€ luotosta 6,78 € (todellinen vuosikorko 50%) ja 300€ luotosta 10,17 € (todellinen vuosikorko 50%).

Lainan takaisinmaksun viivästyminen

Mikäli luotonsaaja ei maksa lainaansa takaisin viimeistään sovittuun eräpäivään mennessä, on hän Suomen korkolain mukaisesti velvollinen maksamaan viivästyneelle takaisinmaksulle viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään saakka.

Luoton erityiset erääntymisperusteet

Maksun laiminlyönti
Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos luotonsaaja laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä, jos – maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja – jos viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luoton alkuperäisestä määrästä tai käsittää luotonantajan koko jäännössaatavan Luotto erääntyy kuitenkin maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on edelleen määräävältä osin suorittamatta. Luottoa ei kuitenkaan ole oikeus eräännyttää, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi
Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos – luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka – luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen – luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin tai oikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Erääntymisen voimaantulo
Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta. Jos luotonsaaja asetetaan konkurssiin, velka erääntyy heti takaisinmaksettavaksi. Jos luotto eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

Takaisinmaksun laiminlyönnin rekisteröinti luottotietorekisteriin

Rekisterinpitäjällä on oikeus tallettaa luotonantajan ilmoittama lainan takaisinmaksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli

a) luotonsaajan erääntynyt lainan takaisinmaksu on viivästynyt yli 60 vrk maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä,
b) ja luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus vähintään 21 vrk sitten,
c) ja maksukehotuksessa luotonsaajaa on muistutettu mahdollisesta maksuhäiriön rekisteröinnistä luottotietorekisteriin,
d) ja maksun laiminlyönnin taustalla ei ole kuluttajansuojalain 7. luvun 16§ mukainen, luotonsaajasta riippumaton syy.

Luotonsaajaa koskeva tiedonantovelvollisuus

Reissuvippi -luottoa hakiessaan lainanhakija vakuuttaa, että kaikki hänen lainahakemuksessa ilmoittamansa tiedot ovat paikkansa pitäviä ja hän ottaa täyden vastuun luotonantajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja pidättää oikeuden varmistaa, että lainahakemukseen ilmoitettu puhelinnumero ja osoite on oikea. Luotonsaaja on velvollinen ilmoittamaan luotonantajalle muuttuneista tiedoista. Lisäksi luotonantaja pidättää oikeuden virheellisistä tiedoista aiheutuvan selvitystyön laskuttamiseen hinnaston mukaisesti.

Luottosopimuksen peruuttamisoikeus

Luotonsaaja on oikeutettu peruuttamaan tekemänsä kuluttajaluottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä. Kirjallisen ja päivätyn peruuttamisilmoituksen tulee sisältää vähintään luotonsaajan henkilö- ja yhteystiedot, sekä henkilöturvatunnus. Peruuttamisilmoitus lähetetään osoitteeseen Lainasto Oy, Eerikinkatu 22a A16, 20100 Turku. Luotonsaaja on velvoitettu maksamaan peruuttamansa luoton korot luotonantajalle siltä ajalta, kun luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Luotonsaajan on palautettava luotonantajalta saadut varat korkoineen viivytyksettä ja peruutus raukeaa, mikäli varoja ei palauteta 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle. Tarkemmat tiedot varojen palauttamiseksi on saatavilla luotonantajan asiakaspalvelusta.

Oikeus muutoksiin

Luotonantaja pidättää oikeuden luottosopimuksen ehtojen muutoksiin ilman velvollisuutta ilmoittaa niistä etukäteen, mikäli mahdolliset muutokset eivät vähennä luotonsaajan oikeuksia eivätkä lisää luotonsaajan velvollisuuksia. Lisäksi lakimuutoksista tai viranomaisten päätöksistä johtuvat muutokset ovat mahdollisia.

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa ylivoimaisesta esteestä aiheutuvista vahingoista. Ylivoimaisiksi esteiksi voidaan katsoa sellaiset ennalta arvaamattomat seikat tai muutokset olosuhteissa, joihin luotonantajalla ei ole vaikutusmahdollisuuksia.

Sopimuksen siirto

Luotonantaja pidättää oikeuden tämän sopimuksen siirtämiseen kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Tietosuoja

Luotonantajan keräämät tiedot tallennetaan luotonantajan ylläpitämään asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen sekä hoitamiseen. Luotonantaja pidättää oikeuden käyttää lainanhakijalta saatuja tietoja suoramarkkinoinnissaan (sis. sähköinen suoramainonta), ellei lainanhakija sitä erikseen kiellä.

Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottojen valvonnasta vastaavat kuluttaja-asiamies, Etelä-Suomen aluehallintovirasto www.avi.fi sekä Kilpailu- ja Kuluttajavirasto www.kkv.fi.

Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki

Mikäli tästä luottosopimuksesta aiheutuu sellaisia erimielisyyksiä, joita ei voida ratkaista sopimusosapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan mahdolliset riita-asiat aina luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli luotonsaajalla ole kotipaikkakuntaa Suomessa, ratkotaan riita-asiat luotonantajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Tähän luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Lisäksi luotonsaajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi:

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B PL 306
puh. 029 566 5200
www.kuluttajariita.fi